Algemene voorwaarden

1. Definitie
1.1. Onder de afnemer wordt verstaan de natuurlijke persoon (min. 16 jr) of rechtspersoon
die aan Bloemetjes & Zo de opdracht geeft voor het leveren van goederen.

2. Toepasbaarheid
2.1. Bloemetjes & Zo, gevestigd op de Kerpsdam 15, 2361 CH te Warmond, stelt afnemers via haar website (www.bloemetjesenzo.nl) in de gelegenheid haar producten te
bestellen. Bloemetjes & Zo is ingeschreven bij de Kamer van Koophandel te Den Haag, 27339470
2.2. bloemetjesenzo.nl heeft het recht deze Algemene Voorwaarden en inhoud van haar
website te wijzigen. Voor reeds afgesloten overeenkomsten blijven de voorwaarden van
kracht die ten tijde van het sluiten van de overeenkomst geldig waren.

3. Overeenkomst
3.1. De overeenkomst tussen u en Bloemetjes & Zo komt tot stand op het moment
dat u:
* Een bestelling heeft geplaatst via de website (www.bloemetjesenzo.nl) d.m.v.
een volledig ingevuld bestelformulier.
* Kennis heeft genomen van de voorwaarden.
* Bevestig bestelling knop heeft gedrukt, waardoor uw bestelling werd verzonden.
* Van Bloemetjes & Zo een bevestiging per email heeft ontvangen met daarin
aangegeven uw bestelling.
3.2.Binnen 24 uur na het plaatsen van uw bestelling kunt u zonder kosten uw bestelling
annuleren tenzij wij al uw bestelling hebben verzonden. Stuur een email naar: info@bloemetjesenzo.nl

4. Levering, Betaling
4.1. Op al onze producten rust een eigendomsvoorbehoud tot het moment dat de bestelling
volledig betaald is.
4.2. De bestelling wordt zo spoedig mogelijk verzonden, binnen 5 werkdagen na ontvangst van betaling.
De maximale levertijd kan oplopen tot 14 dagen tenzij anders is overeengekomen.
Indien de levertijd niet meer haalbaar is, stelt Bloemetjes & Zo u tijdig van op de hoogte en
geven wij u de mogelijkheid de overeenkomst te ontbinden of een nieuwe levertijd overeen te komen.
Betaalde bedragen dienen uiterlijk 14 dagen na ontbinding terug gestort te worden.
4.3. De levering van de bestelde producten vindt plaats naar het door de afnemer
op gegeven bezorgadres. De kosten voor verzending bedragen € 6,95 per pakket, € 55,00 per pallet 
voor een afleveradres in Nederland. Op afspraak kunt u ook uw bestelling
afhalen. Voor buitenland gelden andere tarieven, deze kunt u opvragen per email info@bloemetjesenzo.nl
4.4.Levering vindt plaats na ontvangst van het verschuldigde bedrag. Dit bedrag dient
bijgeschreven te zijn binnen 7 dagen na het plaatsen van de bestelling. NL73 RABO 0108 3623 88
ten name van Bloemetjes & Zo te Sint-Michielsgestel. U kunt gebruik maken uw
betaling te voldoen d.m.v. een overschrijving. Indien binnen deze periode geen betaling is ontvangen
vervalt uw bestelling.
4.5. Alle bedragen zijn exclusief BTW, 21%
4.6. Bloemetjes & Zo verpakt alle producten zorgvuldig voor verzending en is derhalve
niet aansprakelijk voor beschadiging of verlies van artikelen tijdens verzending.
4.7. Wij houden onze website zo actueel mogelijk. Het kan echter voorkomen dat er
onverhoopt een artikel niet meer leverbaar is. In dit geval nemen wij zo spoedig
mogelijk contact op.
4.8. Aanbiedingen gelden zolang de voorraad strekt.
4.9. Afwijkingen in kleur-, type-, tekst en/of prijswijzingen voorbehouden.
4.10.Bloemetjes & Zo kan zonder opgaaf van redenen een order beeindigen of een klant
weigeren.

5. Overmacht
5.1. Indien Bloemetjes & Zo als gevolg van onmacht niet aan haar verplichtingen kan
voldoen, worden die verplichtingen opgeschort voor de duur van overmachttoestand.
5.2. Indien de overmachttoestand 30 dagen heeft geduurd, hebben beide partijen het
recht de overeenkomst geheel of gedeeltelijk d.m.v. een schriftelijke verklaring te
ontbinden zonder recht op enige (schade) vergoeding. Bloemetjes & Zo is, indien
van toepassing, verplicht om het reeds betaalde bedrag aan de afnemer terug te storten.
5.3. Bloemetjes & Zo en afnemer dienen elkaar zo spoedig mogelijk schriftelijk van
een (mogelijke) overmachttoestand op de hoogte te stellen.

6. Persoonsgegevens
6.1. Bloemetjes & Zo behandelt persoonlijke gegevens van de afnemer strikt
vertrouwelijk en verstrekt deze gegevens niet aan derden.

7. Retourneren en ruilen
7.1. Mocht het geleverde product niet aan uw wensen voldoen, dan kunt u het retourneren
binnen 28 werkdagen na ontvangst van uw bestelling, mits voldaan wordt aan de volgende
voorwaarden:
* Vooraf gemeld per email, binnen 14 dagen na ontvangst (reden van retourzending is niet verplicht).
* De goederen zijn binnen 28 dagen (geteld vanaf uw ontvangst datum) ontvangen
door ons.
* De goederen zijn in originele staat.:
- artikel is onveranderd. Een gebrek/fout is niet geprobeerd te herstellen.
- artikel is zorgvuldig behandeld.
- gebruiksaanwijzing en instructie moeten correct zijn opgevolgd.
* De goederen zijn correct verpakt.
* Onvoldoende of niet gefrankeerde retourzendingen worden niet door ons aangenomen.
* Retourzending is geheel voor uw eigen risico. Bloemetjes & Zo kan niet aansprakelijk
worden gesteld voor vermissing van post.
7.2. Mocht aan de voorwaarden van 7.1. zijn voldaan dan stort Bloemetjes & Zo
binnen 5 dagen het aankoopbedrag terug op uw rekening. (De verzendkosten komen
voor uw eigen rekening).

8. Klachten
8.1. We raden je aan om klachten eerst bij ons kenbaar te maken door te mailen naar info@bloemetjesenzo.nl of bel (tijdens kantooruren) naar 06-55817107. Wij zullen u een schriftelijke reactie geven binnen 1 werkdag. Leidt dit niet tot een oplossing, dan is het mogelijk om je geschil aan te melden voor bemiddeling via Stichting WebwinkelKeur. Vanaf 15 februari 2016 is het voor consumenten in de EU ook mogelijk om klachten aan te melden via het ODR platform van de Europese Commissie. Dit ODR platform is te vinden op http://ec.europa.eu/odr . Wanneer je klacht nog niet elders in behandeling is dan staat het je vrij om je klacht te deponeren via het platform van de Europese Unie.

9. Aansprakelijkheid
9.1. Bloemetjes & Zo kan niet aansprakelijk worden gesteld voor enige schade, zowel
lichamelijk, materieel of immaterieel, die gevolg zou zijn van gebrekkig functioneren of
verkeerd gebruik van de door ons verkochte producten.
9.2. Bloemetjes & Zo kan niet aansprakelijk worden gesteld voor schade, van welke aard
dan ook, die het gevolg is van de internetsite en/of beslissingen die gebaseerd zijn op
informatie uit deze site

10. Recht
10.1. Op de verhoudingen tussen Bloemetjes & Zo en de afnemer is het Nederlands
recht van toepassing.
In alle gevallen waarin deze voorwaarden niet voorzien, beslist Bloemetjes & Zo.

Alle rechten voorbehouden.
Niets van deze website mag gekopieerd, opgeslagen of verspreid worden
zonder de uitdrukkelijke toestemming van Bloemetjes & Zo.
Het auteurschap is van toespassing.
Alle teksten en foto`s zijn eigendom van Bloemetjes & Zo.
Bij overtreding zullen we gerechtelijke maatregelen nemen.

(Download de Algemene voorwaarden als PDF bestand.)

 

 

1. Definitie
1.1. Onder de afnemer wordt verstaan de natuurlijke persoon (min. 16 jr) of rechtspersoon
die aan Bloemetjes & Zo de opdracht geeft voor het leveren van goederen.

2. Toepasbaarheid
2.1. Bloemetjes & Zo, gevestigd op de Scheepmakersdam 12, 2361 CE te Warmond, stelt afnemers via haar website (www.bloemetjesenzo.nl) in de gelegenheid haar producten te
bestellen. Bloemetjes & Zo is ingeschreven bij de Kamer van Koophandel te Den Haag, 27339470
2.2. bloemetjesenzo.nl heeft het recht deze Algemene Voorwaarden en inhoud van haar
website te wijzigen. Voor reeds afgesloten overeenkomsten blijven de voorwaarden van
kracht die ten tijde van het sluiten van de overeenkomst geldig waren.

3. Overeenkomst
3.1. De overeenkomst tussen u en Bloemetjes & Zo komt tot stand op het moment
dat u:
* Een bestelling heeft geplaatst via de website (www.bloemetjesenzo.nl) d.m.v.
een volledig ingevuld bestelformulier.
* Kennis heeft genomen van de voorwaarden.
* Bevestig bestelling knop heeft gedrukt, waardoor uw bestelling werd verzonden.
* Van Bloemetjes & Zo een bevestiging per email heeft ontvangen met daarin
aangegeven uw bestelling.
3.2.Binnen 24 uur na het plaatsen van uw bestelling kunt u zonder kosten uw bestelling
annuleren tenzij wij al uw bestelling hebben verzonden. Stuur een email naar: info@bloemetjesenzo.nl

4. Levering, Betaling
4.1. Op al onze producten rust een eigendomsvoorbehoud tot het moment dat de bestelling
volledig betaald is.
4.2. De bestelling wordt zo spoedig mogelijk verzonden, binnen 5 werkdagen na ontvangst van betaling.
De maximale levertijd kan oplopen tot 14 dagen tenzij anders is overeengekomen.
Indien de levertijd niet meer haalbaar is, stelt Bloemetjes & Zo u tijdig van op de hoogte en
geven wij u de mogelijkheid de overeenkomst te ontbinden of een nieuwe levertijd overeen te komen.
Betaalde bedragen dienen uiterlijk 14 dagen na ontbinding terug gestort te worden.
4.3. De levering van de bestelde producten vindt plaats naar het door de afnemer
op gegeven bezorgadres. De kosten voor verzending bedragen € 6,95 per pakket, € 30,00 per halve pallet
en € 40,00 per hele pallet ex btw voor een afleveradres in Nederland. Op afspraak kunt u ook uw bestelling
afhalen. Voor buitenland gelden andere tarieven, deze kunt u opvragen per email info@bloemetjesenzo.nl
4.4.Levering vindt plaats na ontvangst van het verschuldigde bedrag. Dit bedrag dient
bijgeschreven te zijn binnen 7 dagen na het plaatsen van de bestelling. NL73 RABO 0108 3623 88
ten name van Bloemetjes & Zo te Sint-Michielsgestel. U kunt gebruik maken uw
betaling te voldoen d.m.v. een overschrijving. Indien binnen deze periode geen betaling is ontvangen
vervalt uw bestelling.
4.5. Alle bedragen zijn exclusief BTW, 21%
4.6. Bloemetjes & Zo verpakt alle producten zorgvuldig voor verzending en is derhalve
niet aansprakelijk voor beschadiging of verlies van artikelen tijdens verzending.
4.7. Wij houden onze website zo actueel mogelijk. Het kan echter voorkomen dat er
onverhoopt een artikel niet meer leverbaar is. In dit geval nemen wij zo spoedig
mogelijk contact op.
4.8. Aanbiedingen gelden zolang de voorraad strekt.
4.9. Afwijkingen in kleur-, type-, tekst en/of prijswijzingen voorbehouden.
4.10.Bloemetjes & Zo kan zonder opgaaf van redenen een order beeindigen of een klant
weigeren.

5. Overmacht
5.1. Indien Bloemetjes & Zo als gevolg van onmacht niet aan haar verplichtingen kan
voldoen, worden die verplichtingen opgeschort voor de duur van overmachttoestand.
5.2. Indien de overmachttoestand 30 dagen heeft geduurd, hebben beide partijen het
recht de overeenkomst geheel of gedeeltelijk d.m.v. een schriftelijke verklaring te
ontbinden zonder recht op enige (schade) vergoeding. Bloemetjes & Zo is, indien
van toepassing, verplicht om het reeds betaalde bedrag aan de afnemer terug te storten.
5.3. Bloemetjes & Zo en afnemer dienen elkaar zo spoedig mogelijk schriftelijk van
een (mogelijke) overmachttoestand op de hoogte te stellen.

6. Persoonsgegevens
6.1. Bloemetjes & Zo behandelt persoonlijke gegevens van de afnemer strikt
vertrouwelijk en verstrekt deze gegevens niet aan derden.

7. Retourneren en ruilen
7.1. Mocht het geleverde product niet aan uw wensen voldoen, dan kunt u het retourneren
binnen 7 werkdagen na ontvangst van uw bestelling, mits voldaan wordt aan de volgende
voorwaarden:
* Vooraf gemeld per email, binnen 2 dagen na ontvangst (reden van retourzending is niet verplicht).
* De goederen zijn binnen 10 dagen (geteld vanaf uw ontvangst datum) ontvangen
door ons.
* De goederen zijn in originele staat.:
- artikel is onveranderd. Een gebrek/fout is niet geprobeerd te herstellen.
- artikel is zorgvuldig behandeld.
- gebruiksaanwijzing en instructie moeten correct zijn opgevolgd.
* De goederen zijn correct verpakt.
* Onvoldoende of niet gefrankeerde retourzendingen worden niet door ons aangenomen.
* Retourzending is geheel voor uw eigen risico. Bloemetjes & Zo kan niet aansprakelijk
worden gesteld voor vermissing van post.
7.2. Mocht aan de voorwaarden van 7.1. zijn voldaan dan stort Bloemetjes & Zo
binnen 14 dagen het aankoopbedrag terug op uw rekening. (De verzendkosten komen
voor uw eigen rekening).

8. Klachten
8.1. Mocht u vragen/klachten hebben met betrekking tot onze diensten en/of artikelen stuur
dan een email info@bloemetjesenzo.nl of bel (tijdens kantooruren) naar 06-30778052
Wij zullen u een schriftelijke reactie geven binnen 3 werkdagen.

9. Aansprakelijkheid
9.1. Bloemetjes & Zo kan niet aansprakelijk worden gesteld voor enige schade, zowel
lichamelijk, materieel of immaterieel, die gevolg zou zijn van gebrekkig functioneren of
verkeerd gebruik van de door ons verkochte producten.
9.2. Bloemetjes & Zo kan niet aansprakelijk worden gesteld voor schade, van welke aard
dan ook, die het gevolg is van de internetsite en/of beslissingen die gebaseerd zijn op
informatie uit deze site

10. Recht
10.1. Op de verhoudingen tussen Bloemetjes & Zo en de afnemer is het Nederlands
recht van toepassing.
In alle gevallen waarin deze voorwaarden niet voorzien, beslist Bloemetjes & Zo.

Alle rechten voorbehouden.
Niets van deze website mag gekopieerd, opgeslagen of verspreid worden
zonder de uitdrukkelijke toestemming van Bloemetjes & Zo.
Het auteurschap is van toespassing.
Alle teksten en foto`s zijn eigendom van Bloemetjes & Zo.
Bij overtreding zullen we gerechtelijke maatregelen nemen.

(Download de Algemene voorwaarden als PDF bestand.)

Nieuwsbrief

Meld u aan voor onze nieuwsbrief
Aanmelden

Winkelwagen

© 2010 - 2020 Bloemetjes & Zo | sitemap | rss | webwinkel beginnen - powered by Mijnwebwinkel
Voor een correcte werking maakt deze website gebruik van cookies. Meer informatie Accepteren
Wat is een cookie? Een cookie is een klein tekstbestand dat bij je bezoek aan een website naar je computer wordt gestuurd. Zowel deze website als andere partijen kunnen cookies plaatsen. Waar worden cookies voor gebruikt? Deze website gebruikt cookies om het gebruiksgemak en de prestaties van de website te verbeteren. Met behulp van cookies zorgen we er onder andere voor dat je bij een bezoek aan onze site niet steeds dezelfde informatie ontvangt of moet invoeren. Cookies maken het surfen op de site dus een stuk prettiger. Er bestaan verschillende typen cookies. Deze website maakt gebruik van permanente cookies en sessie cookies. Permanente cookies: Hiermee kan de website speciaal op jouw voorkeuren worden ingesteld. Bijvoorbeeld om jouw toestemming tot het plaatsen van cookies te onthouden. Hierdoor hoef je niet steeds jouw voorkeuren te herhalen waardoor je tijd bespaart en gemakkelijker door de webwinkel navigeert. Permanente cookies kun je verwijderen via de instellingen van je browser. Sessie cookies: Met behulp van een sessie cookie kunnen we zien welke onderdelen van de website je met dit bezoek hebt bekeken. Wij kunnen de webwinkel daardoor zoveel mogelijk aanpassen op het surfgedrag van onze bezoekers. Deze cookies worden automatisch verwijderd zodra je jouw browser afsluit. Met welk specifiek doel plaatst deze website cookies? Deze website plaatst cookies om de volgende redenen: Winkelwagen (functionele cookie): Onthouden welke producten in je winkelmandje liggen. Zonder deze cookie kun je geen producten bestellen of in je winkelmandje plaatsen. Cookiekeuze (functionele cookie): Onthouden of je ons toestemming hebt gegeven tot het plaatsen van cookies. Google Analytics (tracking cookie): Meten hoe je de website gebruikt en hoe je ons hebt gevonden en hier met rapportages inzicht in proberen te verkrijgen. Google AdWords (tracking cookie): Meten we hoe je de website gebruikt en hoe je ons hebt gevonden. Deze kennis gebruiken we om onze AdWords campagnes te verbeteren. Facebook (Social Media cookie): Met deze cookie is het mogelijk om onze Facebook pagina te 'liken'. Deze button werkt door middel van code die van Facebook zelf afkomstig is. Twitter (Social Media cookie): Met deze cookie is het mogelijk om onze Twitter pagina te volgen. Deze button werkt door middel van code die van Twitter zelf afkomstig is. AddThis (Social Media cookie): Met deze cookie is het mogelijk om onze content te delen via Facebook, Twitter, Hyves en diverse andere social media websites. Affiliate marketing (marketing cookies): Deze cookies gebruiken wij om partnersites (affiliates, zoals Daisycon, TradeTracker en Cleafs) te belonen voor hun bijdrage aan de verkoop. Review sites (marketing cookies): Wij worden graag door klanten beoordeeld. Hiervoor gebruiken we een review site zoals The Feedback Company. Deze plaatst cookies voor een juiste werking. Hoe kan ik cookies beheren of verwijderen? Meestal kunnen cookies worden beheerd, bewerkt en verwijderd via je browser. Meer informatie over het in- en uitschakelen en het verwijderen van cookies kan je vinden in de instructies en/of met behulp van de Help-functie van jouw browser.